Kréta – ostrov blažených

Tak se Krétě přezdívalo v antických časech, tato nálepka je ale stále platná. Je mnoho důvodů, proč se na největším řeckém ostrově cítit blaženě. Zajeďte si tam a pravděpodobně nevyrazíte jen jednou.

1450x674 cover Kréta – ostrov blažených | Exclusive Tours

 

Známé rčení chytit býka za rohy znamená rázně se chopit příležitosti a začít jednat. Jeho kořeny ale sahají do antické mytologie, kdy udatný Herkules zachránil tímto manévrem Krétu před zuřivým býkem. Právě toto silné zvíře je symbolem ostrova stejně jako dvoubřitá sekera (labyris) spojovaná s mýtem o labyrintu. Podle legendy si jej nechal od vynálezce Daidala postavit krétský král Mínós, který od Poseidona dostal darem bílého býka. Králova manželka si ovšem býka oblíbila natolik, že s ním počala stvoření, které se narodilo s lidským tělem a býčí hlavou. Dostal jméno Minotaurus. Král právě pro tuto bestii vyžadující lidské oběti nechal postavit labyrint, aby ji ukryl před zraky lidí. Až aténský hrdina Théseus, jenž se měl stát jednou z obětí, zabil Minotaura dvoubřitou sekerou. Z důmyslného labyrintu by se ale patrně nedostal, nebýt královy dcery Ariadny, která mu dala na cestu nit, aby z bludiště našel cestu ven.

Mínojský palác

Legendy o labyrintu nabraly reálné obrysy poté, kdy koncem 19. století začal místní starožitník Minos Kalokairinos odkrývat ruiny paláce vyspělé mínojské civilizace – nejstarší známé evropské kultury. V jeho díle pokračoval britský archeolog Arthur Evans, který lokalitu zakoupil a provedl rozsáhlý výzkum. Evans věřil, že zde objevil mytický labyrint, jeho přesvědčení podporovaly fresky a další předměty odkazující na býčí kult. Palác byl ve skutečnosti rozsáhlým komplexem se spletitými uličkami, labyrintem se stovkami místností, do nichž si Mínojci v době bronzové přiváděli potrubím pitnou vodu. Někteří ze současných archeologů ale hledají labyrint jinde. Zkoumají podzemí, neboť Kréta je protkána kilometrovými jeskynními systémy a jeden z nich se nachází nedaleko paláce. Nic by to ale nezměnilo na tom, že Knossos zapsaný na seznamu UNESCO patří k archeologickým nalezištím světového významu a navštívit ho je považováno většinou návštěvníků ostrova za kulturní povinnost.

Heraklovo město

Nedaleko palácového komplexu se nachází největší a hlavní město Kréty, Heraklion. Tento přístav býval důležitou obchodní křižovatkou, za arabské nadvlády sloužil jako centrální trh s otroky ve Středomoří. Po Arabech přišli Benátčané, jejichž přítomnost připomíná benátská pevnost, vystřídali je Turci a po získání samostatnosti Řekové město pojmenovali po svém bájném hrdinovi, Herkulovi. K hlavním atrakcím patří moderní archeologické muzeum pokrývající 5500 let lidské existence. Až budete přesyceni historií, které zde opravdu nelze uniknout, posaďte se do některé z městských taveren a osvěžte se doušky frappé, které v Řecku chutná nejlépe. Anebo sklenkou místního vína. Zdejší vinařská tradice pamatuje čtyři tisíce let, krétské vinohrady založili staří Římané, archeologové na ostrově objevili pozůstatky nejstarší vinice v Evropě. Heraklion je také skvělým místem k nákupu suvenýrů, gastronomických specialit nebo ručně vyráběných sandálů, které by slušely i bohyním z Olympu.

A zase ti bohové

Kréta je největším řeckým ostrovem a jeho obyvatelé jsou na svou domovinu velmi hrdí. Do temperamentní krétské duše je vepsána radost ze života a také zápal, s nímž v historii bojovali o svobodu proti okupantům. Krétští muži mají rádi svůj tradiční doplněk nazývaný katsouna – jedná se o bytelnou pastýřskou hůl, která se stala součástí místní identity. Hrdost ke kořenům posiluje i legenda, že právě Kréta je rodištěm toho nejvyššího z řeckého Pantheonu bohů. Samotného Dia. Jeho matka bohyně Rheia musela novorozeně skrýt před svým chotěm Kronem, bohem času. Úkryt našla na východě Kréty, v krápníkové jeskyni hory Dikté v nadmořské výšce 1025 m n. m. Tato oblast je také známá jako Údolí větrných mlýnů, které jsou pro ni typické. Je to nejúrodnější část celého ostrova, posetá olivovníky. Ostrov je olivovou velmocí, až 65 % zemědělské půdy je věnováno pěstování této zdraví prospěšné plodiny. Již mínojské paláce byly plné keramických nádob, v nichž lidé schraňovali olej, s nímž svítili, vařili, potírali si s ním tělo a využívali ho při náboženských rituálech. Olivový olej pro ně představoval i zásadní obchodní komoditu, díky níž ostrov také prosperoval. Kréta se může pochlubit nejstarším olivovníkem, tři tisíce let starý strom roste ve vesnici Ano Vouves v prefektuře Chania na západě ostrova. Pro Řeky je strom posvátný, což mu nebrání stále plodit olivy, z nichž se vyrábí proslulý olej. Ratolest z vouveského olivovníku ozdobila hlavy řeckých atletů, když nesli olympijskou pochodeň na stadion v Londýně. 

Plážové menu

Krétské pláže by mohly být tématem pro celý článek a nestačilo by to. Kréta má z ostrovů nejdelší pobřeží, zhruba tisíc kilometrů, a to už je dost prostoru pro hezké pláže. Jsou jich tady stovky a vybírat si můžete jako z menu – písečné, oblázkové, spíš tiché nebo rušné... Na severním a jižním pobřeží najdete většinu pláží, západní a východní část je kratší, zato se tady nacházejí ty nejproslulejší. Západní časti ostrova se přezdívá karibské pobřeží, což mnohé napovídá. K nejkrásnějším krétským plážím v karibském stylu patří pláž Elafonisi. Písečná laguna je známá svým narůžovělým pískem a cedrovým lesem. Společně s pláží Balos se řadí k nejfotografovanějším plážím Kréty. V severovýchodní části ostrova leží proslulá palmová pláž Vai, jeden z oblíbených symbolů Kréty. Zajímavostí je, že zde přirozeně rostou datlové palmy, tisíce stromů vytvářejí největší palmový háj v Evropě. Kombinace bílého písku, palem a blankytného moře představují turistický magnet.

GINA MAMIDAKIS: „MOJE VÁŠEŇ PRO KRÉTU A UMĚNÍ.“

Inspirace přírodou, snaha o holistický zážitek, propojení cestování a tvorby místních umělců – vítejte na jedněch z nejzajímavějších míst, která můžete na Krétě navštívit. Vítejte ve světě Giny Mamidakis, která tento rozhovor poskytla v roce 2023 do jarního vydání cestovatelského magazínu privátní cestovní kanceláře Exclusive Tours.
 

Dlouholetá hoteliérka, která vystudovala politické a ekonomické vědy na univerzitě v Aténách, získala magisterský titul na univerzitě v Manchesteru v Anglii a absolvovala speciální hotelové programy na Cornellově univerzitě a Harvardu, mohla v klidu žít a těžit z úspěchů, kterých dosáhla jako generální ředitelka společnosti bluegr Hotels & Resorts v Řecku. V roce 1988 se však rozhodla propagovat tvorbu krétských umělců a bohatou kulturní nabídku ostrova. Brzy se zrodila Nadace George a Aristey Mamidakisových, pojmenovaná na počest jejích rodičů, a s ní i ekologické a kulturní akce, díky nimž se moderní umění stalo mnohem přístupnější jak Řekům, tak i návštěvníkům z celého světa. „Řecko charakterizuje umění, literatura, tradice, hudba, jazyk, víno a jídlo. Starověcí Řekové do každodenního života vnášeli. hodnoty věrnosti, slávy, inteligence a pohostinnosti. Účinně tak formovali celou civilizaci do kultury, která patří k těm, na něž se v historii nejvíce odkazuje. A právě to chci předat našim hostům: komplexní řecký kulturní zážitek. Díky nadaci se mi podařilo přilákat na pláž Minos místní i mezinárodně uznávané sochaře, aby vytvořili díla inspirovaná okolním prostředím. Výsledkem byla proměna hotelového areálu v opravdovou sochařskou zahradu,“ popisuje řecká podnikatelka Gina Mamidakis.

 

Minos Beach art hotel slaví šedesáté výročí založení. Co tento milník znamená pro vás osobně i pro budoucnost hotelu?

Minos Beach art je jedním z prvních hotelů v Řecku, který ve své architektuře ztělesňuje poválečný modernismus. Je příkladem trvale udržitelného hospodaření s maximálním respektem ke křehké rovnováze mezi přírodní geografií a krajinou, s co nejmenší možnou zástavbou. K jeho celkové jednoduchosti přispívá omezení antropogenní stopy v kombinaci se zachováním lidského měřítka. Je pohostinným místem pro umělce a další profesionály v kultuře – prostřednictvím nadace aktivně podporuje uměleckou tvorbu a intelektuální dialog. Je už šedesát let jakýmsi krétským referenčním bodem, odkazem pro budoucnost, vzorem a archetypem zároveň.

Nadaci jste založila na počest svých rodičů. Povězte nám o akcích a iniciativách, které pořádá, a o všech připravovaných projektech.
Ještě dlouho předtím, než si v Řecku získaly oblibu umělecké rezidence, jsem v roce 1988 uspořádala první umělecké sympozium, na které jsem do hotelu Minos Beach art pozvala 32 umělců a pět kurátorů z Řecka, Evropy a ze Spojených států. Sešli se tu umělci, kteří společně tvořili a pod rukama jim vznikaly velice specifické sochařské instalace. Na úspěch sympozia navázala další dvě v letech 1990 a 1993 a brzy poté byla na počest mých rodičů založena nadace George a Aristey Mamidakisových. Našimi hlavními pilíři jsou umění a kultura, na jejich základech koncipujeme, koordinujeme a realizujeme aktivity a iniciativy, které podporují a propagují současné umění a tvorbu nových děl, svobodu uměleckého projevu a celoživotní vzdělávání.
 
Jak vznikla zahrada soch?
Řekněte nám něco o dílech a umělcích zastoupených ve sbírce. Po každém sympoziu zanechali umělci na místě sochařské instalace, které vytvořili – položili tak základy toho, co dnes můžeme označit za symbolickou uměleckou sbírku čítající více než sedm desítek děl, z nichž většina je trvale vystavena právě v zahradě soch hotelu Minos Beach art. Zahrada tak je důležitým oknem nabízejícím pohled do uměleckých experimentů druhé poloviny 20. století a zároveň samostatným subjektem i nedílnou součástí Minos Beach.
 
Co pro vás osobně znamená design a architektura a jakou roli hrají při vývoji vašich hotelů?
Navrhujeme jedinečné prostory, které se řídí univerzálními a nadčasovými hodnotami. Jediným stálým zdrojem naší inspirace zůstává jednoduchost a nadčasová krása přírody. Každý z našich hotelů na Krétě má svůj osobitý charakter. Vesnice Candia Park je vytvořena podle vzoru tradiční krétské vesnice s úzkými uličkami a hodinovou věží na hlavním náměstí. Minos Palace s 360stupňovým výhledem na moře je jedinečnou holistickou wellness destinací. A Minos Beach art s přímořskými bungalovy, které čerpají z tradičního architektonického stylu rybářských vesnic na východě Kréty, je naopak nízko ležící snový svět s lidským rozměrem.
 
Minos Beach art je známý svými autentickými gastronomickými zážitky. Co je na nich tak jedinečného?
Nabízíme chutě těch nejlepších produktů planety, které pocházejí z etických zdrojů od důvěryhodných místních dodavatelů. Oslavujeme pomalé jídlo a rituál vaření a poskytujeme dokonalý zážitek ve smyslu z farmy rovnou na stůl. S nadšeným týmem na palubě a ve spolupráci se světově proslulými šéfkuchaři našim hostům poskytujeme ucelený zážitek z Kréty a z dobrého jídla, představujeme jedinečné chutě a vůně. Zároveň oslavujeme vynalézavost místní kuchyně, která je obecně považována za základní kámen středomořské stravy.
 
Zmiňovala jste, že každému hostu nabízíte ucelený kulturní zážitek. Můžete to popsat blíže?
Pohostinnost vyžaduje od těch, kteří ji poskytují, dokonalost a autenticitu. Naším posláním a cílem je nabízet individuální zážitky vedené hlubokou láskou k umění i přesvědčením, že kultura a pohostinnost jsou neoddělitelně spjaty. Jedno bez druhého nikdy nebude kompletní. Obojí je hluboce zakořeněno v DNA naší firmy a obojí tvoří dva hlavní pilíře, kterým věrně a s touhou po dokonalosti sloužíme. Řídíme se přitom základními hodnotami, jako je autenticita, skromnost a étos. 
 
Mnoho vašich hostů se do hotelu vrací již desítky let. Proč tomu tak podle vás je?
V Minos Beach art se hosté mohou propojit s ostrovem stejně, jako to dělají místní obyvatelé. Mohou zažít umění v mnoha jeho podobách a ochutnat autentické krétské jídlo, které obstálo ve zkoušce času. Při pobytu v některé z našich vil nebo bungalovů si lidé mohou užívat naprosté samoty a plně se ponořit do krétské atmosféry. Ticho hor, hluboká modř Egejského moře a vřelí lidé tento ničím nedotčený úkryt už jen podtrhují a dotvářejí.

 
 
 

Tipy na další články